• Венеция бе точно такава - ласкава и твърде подозрителна красавица...

    Томас Ман

    Сластната Венеция